info@telecomsystems.gr

2284024340

Large image

SoftOne ERP

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SOFTONE ERP

Κωδικός προϊόντος: 100007 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

SOFT1 ERP 

ERP : Enterprise Resource Planning (Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) 

Ένα σύστημα λογισμικού που μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με ορθολογικότερη οργάνωση και αξιοποίηση δεδομένων και πόρων αυτής, (ανθρώπινου δυναμικού, υλικού, οικονομικών πόρων κ.λπ.), με απώτερο σκοπό την αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους.

Μια λύση ERP βοηθάει μία επιχείρηση να:  

 • Αυξήσει τα έσοδά της
 • Βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της, ενοποιώντας διάφορες εργασίες (Finance & Accounting, Manufacturing, Supply Chain, Customer Relationship Management, Human Resources, BI/Reporting)
 • Αυξήσει την παραγωγικότητα των ανθρώπων της, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες της
 • Μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα
 • Αυξήσει την ασφάλεια των επιχειρησιακών της δεδομένων
 • Αντλήσει και να αξιοποιήσει πληροφορίες από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας

 

Ένα σύστημα ERP, αποτελείται από επιμέρους ενσωματωμένες εφαρμογές (γνωστές ως modules), τις οποίες η επιχείρηση αξιοποιεί για να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να ερμηνεύει δεδομένα για πολλές (ιδανικά όλες) από τις δραστηριότητές της. Μερικά από τα modules ενός συστήματος ERP είναι:

 

 • Εμπορική Διαχείριση
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Πωλήσεις
 • Τιμολόγηση
 • Διαχείριση Λιανικής
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Παγίων
 • Έσοδα-Έξοδα
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)
 • Μισθοδοσία
 • Διαχείριση Διανομής
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Προϊοντικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Υπηρεσιών
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Marketing

 

Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες σας, η δομή του Softone ERP σας προσφέρει πολύ μεγάλη ευελιξία, αφού μπορείτε να επιλέξετε κάθε φορά τα modules που σας ενδιαφέρουν, π.χ. διαχείριση αποθήκης & παραγγελίες, αγορές, πωλήσεις & έσοδα-έξοδα.

Επιπλέον, ένα σωστά σχεδιασμένο ERP θα πρέπει και να μπορεί να ικανοποιεί τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία, θα πρέπει να μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετα modules στο μέλλον.

 

Πως μπορείτε να το αποκτήσετε ;

 1. Αγορά (Software License) :Το συγκεκριμένο μοντέλο διάθεσης αναφέρεται στην περίπτωση που η επιχείρηση προμηθεύεται ένα σύστημα ERP, αγοράζοντας άδειες χρήσης για αόριστο χρονικό διάστημα. Πέραν της αρχικής αγοράς, η επιχείρηση καταβάλλει ετησίως και ένα ποσό για το δικαίωμα χρήσης των νεότερων εκδόσεων του λογισμικού.
 2. Ενοικίαση (Subscription) ASK :Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιχείρηση καταβάλλει μία συνδρομή (συνήθως ετήσια) για την άδεια χρήσης του ERP το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει συνήθως και τυχόν αναβαθμίσεις και νέες εκδόσεις του λογισμικού για την ίδια περίοδο.

 

Η συνδρομή ASK περιλαμβάνει: 

Εφαρμογές Soft1 με πλήρη λειτουργικότητα

Εγκατάσταση του λογισμικού στο δικό σας εξοπλισμό

Τα δεδομένα σας βρίσκονται στο δικό σας σύστημα 

Νέες εκδόσεις

Άμεση και πλήρης ενημέρωση για τις τρέχουσες φοροτεχνικές εξελίξεις

Συνεχής ανανέωση με νεότερες προδιαγραφές & βελτιώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες eServices

Live update – εγκατάσταση νέων εκδόσεων ηλεκτρονικά

 

Τι κερδίζετε :

 • Δεν πληρώνετε τίποτα σε επενδύσεις για λογισμικό (άδειες χρήσης κλπ)
 • Χαμηλό τίμημα συνδρομής
 • Χρεώνεστε μόνο για όσο διάστημα λειτουργείτε την εφαρμογή
 • Προϋπολογίζετε ακριβώς τις δαπάνες σας
 • Αποκτάτε μόνιμη ευχέρεια επιλογής λογισμικού – χωρίς δεσμεύσεις.

 

 1. Cloud :         Μια λύση που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, είναι το ERP στο Cloud, ή αλλιώς, το SaaS ERP (Software as a Service ERP).

Η λύση αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, διότι αντιμετωπίζει πολλές από τις προκλήσεις που συνδέονται με μεγάλες εγκαταστάσεις ERP. Πρακτικά, μία λύση Cloud ERP (ή εναλλακτικά, Cloud-based ERP) αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το internet αναφορικά με τη διαχείριση πόρων και την αποθήκευση δεδομένων, επιτρέποντας την εκτέλεση όλων των εργασιών διαχείρισης της επιχείρησης στο Cloud. Ένα Cloud ERP μπορεί να είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε ελάχιστο χρόνο, διότι δεν εγκαθίσταται καθόλου λογισμικό στους servers της εταιρείας (όπως συμβαίνει στην on-premise εγκατάσταση). Επιπλέον, αναβαθμίζεται πολύ πιο γρήγορα και ο πελάτης λειτουργεί σε κάθε περίπτωση πάντα την τελευταία έκδοση.

Το Cloud ERP βοηθάει την επιχείρηση να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα, αφού όχι μόνο δεν απαιτείται πρόσθετο hardware, αλλά και η τιμολόγηση γίνεται στη βάση μίας συνδρομής (συνήθως σε ετήσια βάση και ανά χρήστη).

Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος του Cloud ERP, είναι ότι η πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα γίνεται από παντού και με οποιαδήποτε συσκευή.

Η ασφάλεια των δεδομένων από την άποψη του disaster recovery plan, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αφού η εγκατάσταση του Cloud ERP βρίσκεται σε υπερσύγχρονα data centers. Η SoftOne χρησιμοποιεί την τεχνολογία Microsoft Azure και τους αντίστοιχους servers της Microsoft, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πλήρη έλεγχο και διαχωρισμό μεταξύ των δεδομένων και του λογισμικού, ώστε η λύση να είναι πλήρως συμβατή με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

Τέλος,  αξίζει να επισημανθεί ότι πρώτη η SoftOne καθιέρωσε το συνδρομητικό μοντέλο στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια εποχή που η έννοια του Cloud ήταν άγνωστη τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους τελικούς χρήστες. Ουσιαστικά, με το S1aaS (Soft1 as a Service), η SoftOne προσέφερε πρώτη λύσεις μηχανογράφησης με τη μορφή υπηρεσίας, ασχέτως εάν υπήρχε το Cloud ως σύστημα διανομής ή όχι.

 

Τι κερδίζετε :

Το Cloud ERP συμβάλλει αποδεδειγμένα στη μείωση του κόστους λειτουργίας της μηχανογράφησης της επιχείρησης. Μία λύση Cloud ERP: 

 • Δεν απαιτεί υψηλές επενδύσεις σε υποδομές όπως hardware και data servers, ούτε πρόσθετα έξοδα για αγορά αδειών χρήσης και αναβαθμίσεις, καθώς λειτουργεί σε εξοπλισμό του παρόχου και διατίθεται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας.
 • Απαλλάσσει τα στελέχη του IT από πολύπλοκες, χρονοβόρες και κοστοβόρες εργασίες υποστήριξης του συστήματος (αναβάθμιση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κ.λπ.), επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.
 • Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα του Cloud ERP είναι ακόμη περισσότερα και εκτείνονται πέραν της εξοικονόμησης στη λειτουργία της μηχανογράφησης.
 • Πρόσβαση και χρήση από οπουδήποτε, αφού το λογισμικό τρέχει στο Cloud και δεν απαιτεί εγκατάσταση συστημάτων σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.
 • Μέγιστη ασφάλεια, καθώς τα δεδομένα δεν είναι αποθηκευμένα σε τοπικούς servers, αλλά σε υπερσύγχρονα data centers με συνεχή έλεγχο, backup και προηγμένες λύσεις ανάκτησης.
 • Ταχύτατη και εύκολη υλοποίηση, χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση hardware και software σε servers της επιχείρησης.
 • Ευέλικτη διαμόρφωση, καθώς η εγκατάσταση μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.
 • Ευέλικτη διαχείριση χρηματικών πόρων, αφού μία cloud λύση επιτρέπει την κλιμάκωση των εξόδων βάσει της εξέλιξης των απαιτούμενων κάθε φορά μηχανογραφικών πόρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέριες!